Vreedzaam protest tegen coronawet - bloementje bij gemeentehuis

Algemene informatie
Datum23 juni 2020
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

Brief van inwoner Waalre, ingekomen d.d. 22 juni 2020, inzake vreedzaam protest tegen coronawet – bloemetje bij gemeentehuis (73248).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-25

Bijlage(s)