Voortgang realisatie visie Vitaal Dorpshart Aalst 2.0

Algemene informatie
Datum20 juli 2021
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 14 juli 2021, inzake voortgang realisatie visie Vitaal Dorpshart Aalst 2.0 (200406).

Ter informatie

Weeklijst 2021-28

Bijlage(s)