Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht

Algemene informatie
Datum13 december 2016
AfzenderProvincie Noord-Brabant

Toelichting

Brief van Provincie Noord-Brabant, ingekomen d.d. 12 december 2016, inzake interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht; inspectierapport project “Onderzoek borging Externe Veiligheid (EV) in gemeentelijke bestemmingsplannen (352528)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-49

Bijlage(s)