FLO-overgangsrecht: nadere aanpassing levensloopregeling

Algemene informatie
Datum 1 oktober 2019
AfzenderLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)

Toelichting

E-mail Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden, ingekomen d.d. 27 september 2019, inzake FLO-overgangsrecht: nadere aanpassing levensloopregeling (26956).

In handen stellen van de werkgeverscommissie griffie

weeklijst 2019-39

Bijlage(s)