Brainport Nationale Actieagenda (BNA) en Uitvoeringsorganisaties Regio Deal Brainport Eindhoven

Algemene informatie
Datum20 november 2018
AfzenderMetropoolregio Eindhoven

Toelichting

Brief Metropoolregio Eindhoven, ingekomen d.d. 15 november 2018, inzake raadsinformatiebrief Brainport Nationale Actieagenda (BNA) en Uitvoeringsorganisatie Regio Deal Brainport Eindhoven

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-46

Bijlage(s)