Eindrapport Omgevingswet

Algemene informatie
Datum28 april 2020
AfzenderRekenkamercommissie

Toelichting

Brief Rekenkamercommissie, ingekomen d.d. 28 april 2020, inzake aanbieding eindrapport Omgevingswet (35202).

In handen stellen van het presidium ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2020-17

Bijlage(s)