Opheffing SW-raad

Algemene informatie
Datum22 december 2016
AfzenderSW-raad GRWRE/Ergon

Toelichting

E-mail SW-raad GRWRE/Ergon, ingekomen d.d. 21 december 2016, inzake besluit opheffing SW-raad Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Eindhoven/Ergon (354138)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-51

Bijlage(s)