Aanpassing pensioenen en inhoudingen Algemene pensionwet politieke ambtsdragers (Appa)

Algemene informatie
Datum 2 januari 2019
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 27 december 2018, inzake aanpassing pensioenen en inhoudingen Algemene pensionwet politieke ambtsdragers (Appa) (17737)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-52

Bijlage(s)