Bezwaar tegen plannen Achtereind

Algemene informatie
Datum 2 februari 2021
AfzenderInwoners Waalre

Toelichting

E-mail van inwoners Waalre, ingekomen d.d. 31 januari 2021, inzake bezwaar tegen plannen Achtereind (139083).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2021-04

Bijlage(s)