Eindrapport inhuur van externen

Algemene informatie
Datum14 april 2020
AfzenderRekenkamercommissie

Toelichting

E-mail Rekenkamercommissie, ingekomen d.d. 14 april 2020, inzake aanbieding eindrapport ‘inhuur van externen’ (44144).

In handen stellen van het presidium ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2020-15

Bijlage(s)