Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Algemene informatie
Datum 7 januari 2020
AfzenderVereniging van Nederlandse Verenigingen (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 2 januari 2020, inzake Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) (32713).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2020-01

Bijlage(s)