Licht Verstandelijk Beperkten/VN-Verdrag voor mensen met een beperking

Algemene informatie
Datum13 februari 2018
AfzenderPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant

Toelichting

E-mail Platform VG Regio Zuidoost-Brabant, ingekomen d.d. 6 februari 2018, inzake aandacht voor Licht Verstandelijk Beperkten/VN-Verdrag voor mensen met een beperking (5188)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-06

Bijlage(s)