Herinrichting pas na aanleg N69 in Waalre-dorp

Algemene informatie
Datum18 juni 2019
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, ingekomen d.d. 18 juni 2019, inzake herinrichting pas na aanleg N69 in Waalre-dorp (23586).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Betrekken bij agendapunt 7 raadsvergadering 25 juni 2019

Weeklijst 2019-24

Bijlage(s)