Wijziging statuten Huishoudelijk Reglement

Algemene informatie
Datum 8 november 2016
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 7 november 2016, inzake wijziging statuten en Huishoudelijke Reglement i.v.m. oprichting algemene directie (348496)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-44

Bijlage(s)