Circulaire aanpassing pensioenen en inhoudingen op de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

Algemene informatie
Datum20 december 2016
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 14 december 2016, inzake toezending circulaire aanpassing pensioenen en inhoudingen op de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (352911)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-50

Bijlage(s)