Boerderij de Rooische Hoeve

Algemene informatie
Datum 5 juli 2016
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 30 juni 2016, inzake Boerderij de Rooische Hoeve (334543)

Ter informatie

Weeklijst 2016-26

Bijlage(s)