Visie Den Hof

Algemene informatie
Datum12 september 2017
AfzenderBestuur Winkeliersbelangen Aalst

Toelichting

E-mail van Bestuur Winkeliersbelangen Aalst, ingekomen d.d. 11 september 2017, inzake visie Den Hof (384676)

Betrekken bij de behandeling van het voorstel tot het vaststellen van de Integrale Visie Dorpshart Aalst

Weeklijst 2017-36

Bijlage(s)