Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Molenstraat-Dreefstraat

Algemene informatie
Datum 2 augustus 2016
AfzenderProvincie Noord-Brabant

Toelichting

Brief van Provincie Noord-Brabant, ingekomen d.d. 27 juli 2016, inzake zienswijze ontwerpbestemmingsplan Molenstraat-Dreefstraat
(337679)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2016-30

Bijlage(s)