Klimaatakkoord

Algemene informatie
Datum 6 november 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 5 november 2018, inzake Klimaatakkoord (16058).
Agendapunt 7 BALV VNG

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-44

Bijlage(s)