Voortgangsrapportage Programma Implementatie Omgevingswet Best-Veldhoven-Waalre

Algemene informatie
Datum 9 juni 2020
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 3 juni 2020, inzake voortgangsrapportage Programma Implementatie Omgevingswet Best-Veldhoven-Waalre (63744).

Ter informatie

Weekliojst 2020-23

Bijlage(s)