Algemene financiële en beleidsmatige kaders GRWRE

Algemene informatie
Datum 9 februari 2016
AfzenderGemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE)

Toelichting

Brief van Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE), ingekomen d.d. 4 februari 2016, inzake algemene financiële en beleidsmatige kaders GRWRE (315090)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekken raadsvoorstel

Weeklijst 2016-05

Bijlage(s)