Reactie herindelingsontwerp samenvoeging Nuenen c.a. en Eindhoven

Algemene informatie
Datum 9 oktober 2018
AfzenderProvincie Noord-Brabant

Toelichting

Brief van Provincie Noord-Brabant, ingekomen d.d. 3 oktober 2018, inzake reactie op zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven (9552)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-40

Bijlage(s)