Raadsinformatiebrief Regionale herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat, 2e tranche

Algemene informatie
Datum 9 maart 2021
AfzenderMetropoolregio Eindhoven

Toelichting

Brief van Metropoolregio Eindhoven, ingekomen d.d. 8 maart 2021, inzake raadsinformatiebrief Regionale herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat, 2e tranche (159312).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter informatie

Weeklijst 2021-09

Bijlage(s)