Ontbossing en mensenrechten

Algemene informatie
Datum18 december 2018
AfzenderMilieudefensie

Toelichting

E-mail Milieudefensie, ingekomen d.d. 18 december 2018, inzake “Draagt uw gemeente bij aan ontbossing en mensenrechten?” (17596)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-50

Bijlage(s)