Evaluatie Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019

Algemene informatie
Datum17 december 2019
AfzenderProvincie Noord-Brabant

Toelichting

Brief Provincie Noord-Brabant, ingekomen d.d. 6 december 2019, inzake evaluatie Beleidskader Interbestuurlijk toezicht 2016-2019 (31012).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-50

Bijlage(s)