Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 en Model instructies voor de griffier en de secretaris 2019

Algemene informatie
Datum23 april 2019
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail van VNG, ingekomen d.d. 18 april 2019, inzake model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 en Model instructies voor de griffier en de secretaris 2019 (21410)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-16

Bijlage(s)