Motie Verklaring omtrent gedrag (VOG's) vrijwilligers

Algemene informatie
Datum 7 juni 2016
AfzenderGemeente Boxtel

Toelichting

E-mail gemeente Boxtel, ingekomen d.d. 2 juni 2016, inzake motie oproep gratis ter beschikking stellen VOG's voor vrijwilligers (330764)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-22

Bijlage(s)