Ontwerp Begroting 2020

Algemene informatie
Datum19 maart 2019
AfzenderGGD Brabant-Zuidoost

Toelichting

E-mail GGD Brabant-Zuidoost, ingekomen d.d. 18 maart 2019, inzake ontwerp Begroting 2020 (20215)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2019-11

Bijlage(s)