Ontwerpbeleidsplan ex artikel 14 Wet veiligheidsregio's Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Algemene informatie
Datum10 december 2019
AfzenderCollege van burgemeester en wethouder van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 5 december 2019, inzake ontwerpbeleidsplan ex artikel 14 Wet veiligheidsregio’s Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) (30525).

Ter informatie

Weekliijst 2019-49

Bijlage(s)