Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten, deel 2 vier Gemeenschappelijke Regelingen

Algemene informatie
Datum 6 maart 2018
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 28 februari 2018, inzake Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten, deel 2 vier Gemeenschappelijke Regelingen (5990)

Ter informatie

Weeklijst 2018-09

Bijlage(s)