Gebiedsvisie 't Hazzo

Algemene informatie
Datum14 februari 2017
AfzenderDe heer en mevrouw Van den Broek

Toelichting

E-mail van de heer en mevrouw Van den Broek, ingekomen d.d. 8 februari 2017, inzake opmerkingen gebiedsvisie ’t Hazzo (359700)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2017-06

Bijlage(s)