Jaarverslag 2019 en Voortgangsrapportage Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant

Algemene informatie
Datum25 augustus 2020
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 20 augustus 2020, inzake Jaarverslag 2019 en Voortgangsrapportage Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant (100475).

Ter informatie

Weeklijst 2020-34

Bijlage(s)