Vastgestelde jaarrekening 2017, 1e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019

Algemene informatie
Datum31 juli 2018
AfzenderGGD Brabant-Zuidoost

Toelichting

Brief GGD Brabant-Zuidoost, ingekomen d.d. 27 juli 2018, inzake aanbieding jaarrekening 2017, de gewijzigde 1e begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 zoals vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 4 juli 2018 (12711)

Ter informatie

Weeklijst 2018-30

Bijlage(s)