Verloop verkiezingen

Algemene informatie
Datum 7 mei 2019
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 2 mei 2019, inzake verloop verkiezingen (21800)

Ter informatie

Weeklijst 2019-18

Bijlage(s)