Motie stop de begrotingserosie als gevolg van de decentralisaties

Algemene informatie
Datum 3 maart 2020
AfzenderGemeente Enschede

Toelichting

E-mail gemeente Enschede, ingekomen d.d. 2 maart 2020, inzake motie stop de begrotingserosie als gevolg van de decentralisaties (38467).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2020-09

Bijlage(s)