GT Print

Algemene informatie
Datum 6 augustus 2019
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 30 juli 2019, inzake verzoek om aandacht voor de gezamenlijke aanbesteding voor printdiensten, GT Print (25177).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-31

Bijlage(s)