Stand van zaken regionale inkoop onderhandse contracten jeugdhulp

Algemene informatie
Datum 3 mei 2016
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 29 april 2016, inzake stand van zaken regionale inkoop onderhandse contracten jeugdhulp (326108)

Ter informatie

Weeklijst 2016-17

Bijlage(s)