Advies begroting Gemeenschappelijk Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven

Algemene informatie
Datum27 september 2016
AfzenderSW-raad Gemeenschappelijk Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE/Ergon)

Toelichting

Brief van SW-raad GRWRE/Ergon, ingekomen d.d. 20 september 2016, inzake verzoek om advies begroting Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE) 2017-2020 (343233)

Betrekken bij de behandeling van het ‘voorstel tot kennisnemen van de begroting GRWRE/ Ergon 2017-2020 en beschikbaar stellen van middelen voor 2017 in de oordeelsvormende bijeenkomst 4 oktober en besluitvormende raadsvergadering 18 oktober 2016

Weeklijst 2016-38

Bijlage(s)