Buitengewone Ledenvergadering en VNG Bestuurdersdag

Algemene informatie
Datum21 november 2017
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen 3 november 2017, inzake uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering en VNG Bestuurdersdag 2017 (1046)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2017-44

Bijlage(s)