Uitrol 5G netwerk

Algemene informatie
Datum13 augustus 2019
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, ingekomen d.d. 7 augustus 2019, inzake informatieverzoek over uitrol 5G netwerk (25432).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-32

Bijlage(s)