Leefomgeving en openbaar groen

Algemene informatie
Datum20 april 2021
AfzenderBewoners Vincent Cleerdinlaan

Toelichting

Brief van bewoners Vincent Cleerdinlaan, ingekomen d.d. 14 april 2021, inzake leefomgeving en openbaar groen (178990).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2021-15

Bijlage(s)