Wet flexibel werken en Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Algemene informatie
Datum23 februari 2016
AfzenderLandelijk Overleg Gemeentelijk Arbeidsvoorwaarden (LOGA),

Toelichting

E-mail Landelijk Overleg Gemeentelijk Arbeidsvoorwaarden (LOGA), ingekomen d.d. 19 februari 2016, inzake wet flexibel werken en Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (316752)

In handen stellen van de werkgeverscommissie griffie

Weeklijst 2016-07

Bijlage(s)