Verantwoording moties sociaal domein inclusief voorstellen t.b.v. een Fonds tekortgemeenten

Algemene informatie
Datum 5 juni 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 4 juni 2018, inzake verantwoording moties sociaal domein, inclusief voorstellen t.b.v. een Fonds tekortgemeenten (agendapunt 7 Algemene Ledenvergadering 27 juni 2018) (10333)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-22

Bijlage(s)