Maatregelen veilige publieke taak

Algemene informatie
Datum22 maart 2016
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 18 maart 2016, inzake maatregelen veilige publieke taak (320706)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-11

Bijlage(s)