Interbestuurlijk toezicht: Beleidskader 2020-2023, Uitvoeringsprogramma 2020, Brabant-brede resultaten systematisch toezicht 2019 en Jaarverslag 2019

Algemene informatie
Datum 6 mei 2020
AfzenderProvincie Noord-Brabant

Toelichting

Brief van Provincie Noord-Brabant, ingekomen d.d. 29 april 2020, inzake Interbestuurlijk toezicht: Beleidskader 2020-2023, Uitvoeringsprogramma 2020, Brabant-brede resultaten systematisch toezicht 2019 en Jaarverslag 2019 (46056).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter informatie

Weeklijst 2020-18

Bijlage(s)