Cliënten met een Wlz-indicatie

Algemene informatie
Datum10 januari 2017
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 5 januari 2017, inzake hulpmiddelen van thuiswonende cliënten met een Wlz-indicatie (355398)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-01

Bijlage(s)