Sociaal Domein

Algemene informatie
Datum30 mei 2017
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 19 mei 2017, inzake financiering landelijke voorzieningen sociaal domein 2018 en verder (371967)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-21

Bijlage(s)