Huisvesting statushouders

Algemene informatie
Datum 9 januari 2018
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 9 januari 2018, inzake huisvesting statushouders (3776)

Ter informatie

Weeklijst 2018-01

Bijlage(s)