Verkenning verbreding en beheer Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en Transitiestrategie Common Ground

Algemene informatie
Datum 5 november 2019
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 4 november 2019, inzake verkenning verbreding en beheer Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en Transitiestrategie Common Ground (28230).

Agendapunt 08c Buitengewone Algemene Ledenvergadering 29 november 2019.

Ter informatie

Weeklijst 2019-44

Bijlage(s)