Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied

Algemene informatie
Datum12 juli 2016
AfzenderRijkswaterstaat Zuid-Nederland

Toelichting

Brief van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, ingekomen d.d. 11 juli 2016, inzake zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied (335650)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2016-27

Bijlage(s)